10 สิงหาคม 2562 ประเทศเมียนมาน้ำท่วมสูงจากมรสุม ชาวบ้านหลายหมื่นคนไร้ที่อยู่

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/282673
ถนนหลายสายและบ้านเรือนจำนวนมากในเขตพะโค ทางตะวันออกเฉียงเหนือของนครย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ถูกน้ำท่วมสูง ทำให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความยากลำบาก หลังฝนที่ตกอย่างหนักจากอิทธิพลของมรสุมส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมหลายพื้นที่ ขณะที่กระทรวงสวัสดิการสังคมเมียนมา ระบุว่าเขตพะโค รัฐมอญและรัฐกะเหรี่ยง เป็นพื้นที่ที่เผชิญกับน้ำท่วมรุนแรงที่สุด ส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 30,000 คน ต้องไร้ที่อยู่อาศัย เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและอพยพผู้ประสบอุทกภัยบางส่วนแล้ว และประชาชนจำนวนมากต้องอพยพไปอาศัยอยู่ภายในวัด สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งองค์การสหประชาชาติ ประเมินว่ามีชาวเมียนมาประมาณ 89,000 คน ทั่วประเทศ ไร้ที่อยู่อาศัยจากภัยพิบัติครั้งนี้ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีชาวเมียนมาจำนวนมากเริ่มทยอยเดินทางกลับบ้านแล้วก็ตาม